Kayıtlar

Ağustos, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Senaryo Yazarlarınında Kendi Yöntemleri Vardır

Senaryonun Öğeleri

6) Diyalog: Field'e göre sinema diyaloglarının işleri şunlardır:
Filmdeki olayın ilerlemesini sağlar.Seyirciye olayları ve çeşitli bilgileri aktarır.Bunların arasındaki ilişkileri kurar.Kişiler arasındaki çatışmaları ve kişilerin ruh durumlarını ortaya koyar.Swain ise dyalogların işlevlerini şöyle sıralıyor:
Bilgi verir.Bir duyguyu ortaya çıkarır.Konunun ilerlemesini sağlar.Konuşan kişiyle onu dinleyen hakkında bilgi verir.Stempel'e göre diyalog, inanılır (believable), ilginç ve hoş (funny) olmalı, filmin hareketini ilerletmeli, kişileri belirginleştirmeli, gizli bir boyut, yani "subtext" boyutu (satırlar arasındaki anlam) içermelidir.

Diyalog devingen (dinamik) olmalıdır. Herman'a göre konuşmaları belli bir devingenlik içinde birbirine bağlamanın bazı yolları vardır:
Basit bir sözcüğün yinelenmesi.Tümcenin bir bölümünü yineleyerek karşıdakinin sözünü sürdürmek.Soru ve yanıt yöntemi.Soruyu yanıtlamaAynı anda iki konuşmanın gerçekleşmesi; konuşmala…

Senaryo Yazarlarınında Kendi Yöntemleri Vardır

Senaryonun Öğleri

1) Öykü ve Öyküleme: Bazılarının anlatı, söylem, dramatik kuruluş vb. diye de adlandırdığı öyküleme, söz konusu öykünün anlatılış biçimiyle ilgilidir. Bir başka deyişle, öyküdeki olayların ve öykünün verilerinin seyirciye aktarılış biçimidir.

2) Birlik: Konunun, biçimin, olayların ve tonun birlik ölçütdür.

3) Önemli Olan, Temel Olan Nedir?: Bir senaryo yazarken ya da geliştirirken karşılaşılabilecek en büyük tehlikelerden biride senaryoya canlılığını verecek düşüncenin, motofin, temel yönelimin gözden kaçırılması ve bulanıklaştırılmasıdır. Olayı yoğunlaştırmak, umulmadık olaylar yaratmak ve olayları birbirine bağlamak isterken ayrıntılar çoğu kez temel düşünceyi örter, etkisini azaltır, hatta ortadan silebilir. Ya da filmin konusunu tam karşıtı bir yöne saptırabilir. Temel düşünceyi sürekli göz önünde bulundurmak, senaryo yazarken karşılaşılan güçlükleri ve tehlikeleri basitten karmaşığa doğru sınıflandırmak, bu güçlüklerin yenilenmesinde yazara yardımcı olur.

4) Yan…

Sinema ve Görüntü

2) Görüntü İle İletişim

Bir filmi tasarlama bir düşünceyi görselleştirmedir. Sinemanın biçimini ya da temel iletişim aracını meydana getiren görüntünün, sadece mesajın bir taşıyıcı değil, bizatihi mesaj olduğu söylenebilir. Görüntü ve görüntünün anlattığı şey birbirinden ayrılmaz bir bütündür.

3) Görüntü Sineması

"Anlamdan çok etki ile ilgilenmek, bizim elektrik çağımızın temel değişimidir." McLuhan'ın bu belirlemesinin doğrulamasını, bugün dünyada egemen olan sinema anlayışına bakarak görmk mümkündür.

4) Görüntü ve Gerçek

Sinemacının görevi görünen gerçeği olduğu gibi perdeye yansıtmaktır. Sinemanın tekniği fiziksel gerçeği etkileyecek, soyutlamalara dönüştürecek şekilde etkin olmamalı, sinemacı gerçeği yaşamın akışı içinde tüm yönleriyle izlemekle yetinmelidir.

Rudoplh Arnheim'a göre, "filmi, gerçeğin en mükemmel yanılsamasından daha az birşey yapan tüm öğeler (sınırlılıklar), onun malzemesidir." Arnheim, tam gerçekliği yansıtmada engel olan ve filmi sana…

Sinema ve Görüntü

1) Sinema Dili ve Görüntü Dili

Görüntüler insanın, düşüncelerini aktarmakta kullandığı ilk araçtır. Görüntü evrensel bir simge, hareket eden görüntü ise evrensel bir dildir. Film dili, "biçim", "uygulayım", "anlatı", "gelenekler kümesi" anlamlarında olabilir ve kişisel, bölgesel, ulusal veya evrensel bir anlamda taşıyabilir.

Millerson, bu süreç içerisinde yönetmenin perde de yarattığı görüntünün işlevlerini şöyle sıralamaktadır.
Gerçeksel, konu doğrudan doğruya, yalın ve düz bir yolla anlatılır.ÇEvresel, bir mekan oluşturulur.Yorumlayıcı, düşünceler, hayaller ve duyguların ifadesi yorumlayıcı olabilir.Simgesel, görüntüyle yerler, olaylar, değişik atmosferler ayrıntıyla simgelenir.Öykündürücü, görüntü ile bir olay, konu, kişi taklit edilir.Özleştirici, belirli olaylardaki ya da kişilerdeki belirgin ayrıntılar özleştirici bir öğre olarak kullanılır.Özetleyici, daha önceki olayları hatırlatıp özetlemek.Birleştirici, olaylar ve düşünceler arasında il…

Belgesel Metni - Senaryo Yazımı

Kurmaca olmayan filmlerin ilgi alanı öylesine geniştir ki, tek bir bölüm halinde işlemek zordur. Etnografya, doğa tarihi,-tarih,kültür, din, gezi, pazarlama, kamu hizmeti, reklam, haber, propaganda, endüstri, sanat vb gibi konuların yanı sıra kişisel, bilgi verici, öğretici filmler de bu tür filmlerin ilgi alanına girer... Kurmaca olmayan film türleri arasında sanatsal yetkinliğe önem vereni, bu nedenle de kurmaca filme en yakın olanı belgeseldir. Belgesel gerçeğin yaratıcı yorumlanması olarak tanımlanır. Klasik haliyle belgesel müşterinin ya da parayı veren firmanın isteklerini değil, yönetmenin kendi kişisel tercihlerini içerir.

Yazmaya başlamadan önce, konuyu tam anlamıyla bilmeniz gerekir. Belgesel filmin hazırlanmasında araştırma yapmak çok önemlidir. Çünkü ne yapacağınız bilmeniz gerekir. Konuyu her açıdan inceleyin. Yardım alacağınız bir ya da birkaç danışmanınız olabilir. Ancak konu ister nükleer santraller, ister Kızılderililerin dini ayinleri, ister sosis üretim süreci olsun…

Senaryo

Senaryo, çekilmek istenen bir film görsellerinin kağıt üzerinde tasarlandığı, sahnelerin yazılı olduğu ilk adımdır.