Sinema ve Görüntü

1) Sinema Dili ve Görüntü Dili

Görüntüler insanın, düşüncelerini aktarmakta kullandığı ilk araçtır. Görüntü evrensel bir simge, hareket eden görüntü ise evrensel bir dildir. Film dili, "biçim", "uygulayım", "anlatı", "gelenekler kümesi" anlamlarında olabilir ve kişisel, bölgesel, ulusal veya evrensel bir anlamda taşıyabilir.

Millerson, bu süreç içerisinde yönetmenin perde de yarattığı görüntünün işlevlerini şöyle sıralamaktadır.
  • Gerçeksel, konu doğrudan doğruya, yalın ve düz bir yolla anlatılır.
  • ÇEvresel, bir mekan oluşturulur.
  • Yorumlayıcı, düşünceler, hayaller ve duyguların ifadesi yorumlayıcı olabilir.
  • Simgesel, görüntüyle yerler, olaylar, değişik atmosferler ayrıntıyla simgelenir.
  • Öykündürücü, görüntü ile bir olay, konu, kişi taklit edilir.
  • Özleştirici, belirli olaylardaki ya da kişilerdeki belirgin ayrıntılar özleştirici bir öğre olarak kullanılır.
  • Özetleyici, daha önceki olayları hatırlatıp özetlemek.
  • Birleştirici, olaylar ve düşünceler arasında ilişki kurma.
  • Kurgu (Sıralayıcı), çeşitli görüntüleri birbiri arkasına sıralamak ve böylece benzerlikleri ya da ayrılıkları kendiliğinden belirtmek.
Sinemanın en özgün elemanlarından olan kurgu ile birlikte görüntü, araştırmacıların en çok üzerinde çalıştıkları iki öğedir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Senaryonun Önemli Bölümleri

WESTERN TÜRÜ

ZAMAN VE MEKAN