Sinema ve Görüntü

2) Görüntü İle İletişim

Bir filmi tasarlama bir düşünceyi görselleştirmedir. Sinemanın biçimini ya da temel iletişim aracını meydana getiren görüntünün, sadece mesajın bir taşıyıcı değil, bizatihi mesaj olduğu söylenebilir. Görüntü ve görüntünün anlattığı şey birbirinden ayrılmaz bir bütündür.

3) Görüntü Sineması

"Anlamdan çok etki ile ilgilenmek, bizim elektrik çağımızın temel değişimidir." McLuhan'ın bu belirlemesinin doğrulamasını, bugün dünyada egemen olan sinema anlayışına bakarak görmk mümkündür.

4) Görüntü ve Gerçek

Sinemacının görevi görünen gerçeği olduğu gibi perdeye yansıtmaktır. Sinemanın tekniği fiziksel gerçeği etkileyecek, soyutlamalara dönüştürecek şekilde etkin olmamalı, sinemacı gerçeği yaşamın akışı içinde tüm yönleriyle izlemekle yetinmelidir.

Rudoplh Arnheim'a göre, "filmi, gerçeğin en mükemmel yanılsamasından daha az birşey yapan tüm öğeler (sınırlılıklar), onun malzemesidir." Arnheim, tam gerçekliği yansıtmada engel olan ve filmi sanat yapan bu sınırlılıkları şöyle sıralar:
  1. Üç boyutlu dünyanın iki boyutlu bir düzleme yansıtılması,
  2. Görüntünün asıl ölçüsünün sorunu ve derinlik duygusunun azaltılması,
  3. Işıklandırma ve renk yokluğu,
  4. Görüntünün çerçevelenmesi,
  5. Kurgudan dolayı (gerçek) zaman-mekan sürekliliğinin yokluğu,
  6. Diğer duyulardan girdi yokluğu.
Herbert Zetti, bir iletişim aracı olarak gördüğü kameranın işlevlerini üç katmanda ele almaktadır.
  1. Kamera konuya bakar.
  2. Konunun içine girer.
  3. Yeniden yaratır.
"Kameranın konuya bakması", kamera ile konuyu mümkün olan en gerçekçi şekilde anlatmaktır. Kamera bir iletişim aracı olarak sadece iletme işlevini görmektedir; olabildiğince, nesneldir. "Kameranın konunun iine girmesi", onu çözümlemesi, çıplak gözün görmediğini göstermesi demektir. Konuya var olan gerçeğinin dışında birşey eklenmemekle beraber öznel bir bakış açısıyla yorum katılmaktadır. Kamera "konuyu yeniden yaratır"ken artık çıkış noktasını bir hammalzeme olarak kullanmaktadır. Teknik katkı araçlarıyla elde edilen, sadece sinemada var olan, yaşam kazanan yeni bir şeydir. Artık o, görünür gerçekte (sinema dışında) olduğu gibi değildir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Senaryonun Önemli Bölümleri

WESTERN TÜRÜ

ZAMAN VE MEKAN