Kayıtlar

Eylül, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Öyküleme Teknikleri

4) Aldatmaca: Seyirciyi tahminlerini başka bir yöne çekerek iyice şaşırtmak amacıyla başvurulan senaryo hileleridir.
5) Kişilikler: Filmde rolü olan kişilerin görünüm ve davranışlarını oluşturan ayrıntıların tümüdür. Sinemada, edebiyatta olduğu gibi kişilere yalnızca belli bir takım düşüncelerin verilmesi söz konusu değildir. Kişileştirmenin temel öğeleri şunlardır.
Kişinin yaklaşık yaşıKişinin toplumsal konumuKişinin diğerleriyle olan ilişkileriDiğer kişilerin bu kişiye göre davranışlarıBazen de kişinin gizlenen geçmişi6) Uzatma Notası ("Pont d'orgue"): Bir sahnenin, bir ayrıntının, bir gag'in, anlam yüklü bir repliğin üzerinde kalan ve böylece söz konusu sahnede yer alan heyecan, endişe, bekleyiş gibi duyguların etkisini sürdürmeye ya da bundan sonra meydana gelecek bir olayı bildirmeye yarar.

7) Yinelemeler: Bir olayın, bir bilginin, bir karakter özelliğinin senaryoda yinelenmesi anlatımın etkin olabilmesi için başvurulan etkin yöntemlerden biridir. Yinelemelerin i…

Öyküleme Teknikleri

1) Dramatize Etme: Dramatize etmek, herhangi bir olayın, durumun, kurmaca ya da gerçek bir öykünün seyircide heyecan uyandırmasını sağlayarak dramatik biçimde işlemesi için başvurulan yöntemlerin tümüdür.
Yoğunlaşma: Hem öyküye bir birlik kazandırmak hem de seyirciye belli bir bilgi vermek için konu yoğunlaştırırlır.Heyecan Yaratılması (emotionnalisation): Öyküye yansız bir biçimde değil, öykünün kahramnıyla seyirci arasında bir özdeşleşme sağlayarak, heyecan uyandıracak bir biçimde anlatılmasıdır.Şiddetlenme (intensification): Öykü boyunca yaşanan duygularla gerçekleşen durumlar abartılmalıdır.Belli bir düzene göre sunma (hierarchisation): Öyküdeki önemli olaylarn, öykünün süsü olan ayrıntılardan ayrılması gerekir.Bir çizginin, eğrinin oluşması (creation d'une igne, d'une courbe): Öykünün bir ilerleme çizgisi olacaktır, öyküleme sırasında olayın önemli anlarına göre iniş ve çıkışları belirten bir eğim oluşacaktır.2) Eksilti, Temel Eksilti: Eksilti öykünün bir parçasının, bir a…

Senaryonun Önemli Bölümleri

6) Merak Öğesi, "Teaser": Filmde merak öğesi çarpıcı, tuhaf hatta bilmece gibi bir olaydır. Teaser, genellikle bir olayın özel bir anından çok filmde meydana gelecek bir olayı duyuran, bilmeceli ve karmaşık niteliğiyle seyircide bir şaşkınlık ve merak uyandıran bir senaryo tekniğidir.

7) Beklenmedik Olay: Dramın temel öğelerinden olan beklenmedik olay, öyküdeki bir durumu umulmadık bir anda alt üst eden ani bir değişikliktir. Beklenmedik olay, çoğunlukla seyircinin ve oyun kişisinin bilmediği birşeyi ortaya çıkarır. Beklenmedik olay, çoğunlukla karmaşık ve ustaca kotarılmış bir hazırlık gerektirir.

8) Flash Back: Üç tü flash back vardır:
Bilmece flash backNostaljik flash backTravma flash back

Senaryonun Önemli Bölümleri

1) Sürekli İlerleme Yasası: Sürekli ilerleme yasası, dramatik gerilimin yavaş yavaş artarak doruk noktasına ulşaması, bir başka deyişle, en önemli ve en önemli çarpıcı olayların filmin sonunda, bu gerilimin son bulduğu noktada seyirciye sunulması ilkesine dayanır. Bu yasa öykünün her öğesine uygulanmalıdır; her özellik filmin sonuna değin giderek önem kazanmalıdır. Her heyecan giderek daha vurgulanmalı, her verilen kararın sonuçları daha ağır olmalıdır.

2) Senaryonun Doruk Noktası: Bir senaryonun doruk noktası, dramındaki heyecanın ve şiddetin, dramatik gerilimin ulaştığı en son noktadır. Swain, senaryonun doruk noktasını, oyun kişisinin istekleriyle içinde bulunduğu tehlikeli durumun çalıştığı en ileri nokta olarak tanımlanıyor. Herman'a göre senaryonun doruk noktası, bir dizi gerilimin vardığı en önemli noktadır. Bir senaryonun doruk noktasının mutlaka şiddet içeren bir sahne olması da gerekmez, önemli olan içerdiği heyecandır. Bir senaryonun önemli anları ya da noktaları (peaks…