Öyküleme Teknikleri

4) Aldatmaca: Seyirciyi tahminlerini başka bir yöne çekerek iyice şaşırtmak amacıyla başvurulan senaryo hileleridir.
5) Kişilikler: Filmde rolü olan kişilerin görünüm ve davranışlarını oluşturan ayrıntıların tümüdür. Sinemada, edebiyatta olduğu gibi kişilere yalnızca belli bir takım düşüncelerin verilmesi söz konusu değildir. Kişileştirmenin temel öğeleri şunlardır.
  • Kişinin yaklaşık yaşı
  • Kişinin toplumsal konumu
  • Kişinin diğerleriyle olan ilişkileri
  • Diğer kişilerin bu kişiye göre davranışları
  • Bazen de kişinin gizlenen geçmişi
6) Uzatma Notası ("Pont d'orgue"): Bir sahnenin, bir ayrıntının, bir gag'in, anlam yüklü bir repliğin üzerinde kalan ve böylece söz konusu sahnede yer alan heyecan, endişe, bekleyiş gibi duyguların etkisini sürdürmeye ya da bundan sonra meydana gelecek bir olayı bildirmeye yarar.

7) Yinelemeler: Bir olayın, bir bilginin, bir karakter özelliğinin senaryoda yinelenmesi anlatımın etkin olabilmesi için başvurulan etkin yöntemlerden biridir. Yinelemelerin işlevleri;
  • Öncelikle anlatı için gerekli bazı bilgilerle bazı verilerin (ortam, karakter, duruma ilişkin veriler) filme daha sağlam yerleştirilmesini sağlar.
  • Ayrıca yinelemeler, seyirciye filmin birliğini hissettirir.
  • Son olarak da yinelemeler seyirciye bir şeylerin değiştiği duygusunu verir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Senaryonun Önemli Bölümleri

WESTERN TÜRÜ

ZAMAN VE MEKAN