Senaryonun Önemli Bölümleri

1) Sürekli İlerleme Yasası: Sürekli ilerleme yasası, dramatik gerilimin yavaş yavaş artarak doruk noktasına ulşaması, bir başka deyişle, en önemli ve en önemli çarpıcı olayların filmin sonunda, bu gerilimin son bulduğu noktada seyirciye sunulması ilkesine dayanır. Bu yasa öykünün her öğesine uygulanmalıdır; her özellik filmin sonuna değin giderek önem kazanmalıdır. Her heyecan giderek daha vurgulanmalı, her verilen kararın sonuçları daha ağır olmalıdır.

2) Senaryonun Doruk Noktası: Bir senaryonun doruk noktası, dramındaki heyecanın ve şiddetin, dramatik gerilimin ulaştığı en son noktadır. Swain, senaryonun doruk noktasını, oyun kişisinin istekleriyle içinde bulunduğu tehlikeli durumun çalıştığı en ileri nokta olarak tanımlanıyor. Herman'a göre senaryonun doruk noktası, bir dizi gerilimin vardığı en önemli noktadır. Bir senaryonun doruk noktasının mutlaka şiddet içeren bir sahne olması da gerekmez, önemli olan içerdiği heyecandır. Bir senaryonun önemli anları ya da noktaları (peaks), beklenmedik bir zamanda her tür heyecanın (duygusallık, gülme, korku, şaşkınlık) çok yüksek bir düzeye ulaştığı anlardır.

3) Sahne Ve Ayrım (Sekans)
a) Zaman Ve Sahneler: Zaman açısından bakıldığında bir filmde iki tür zamanın kullanıldığını görürüz:
  • Sahne boyunca akan zaman
  • Sahneler arasıdnaki zaman boşluklarıdır.
b) Sahne Ve Ayrım: Sekans, aynı düşünceyi yansıtan sahnelerin biraraya gelmesinden oluşur ve bir sahneler dizisi ya da gurubu olarak tanımlanabilir. Sahne, (zamanın süreklilik gösterdiği) tiyatro ya da yasanın bize sunduğu somut zamanı andıran bir birimdir (sürekli olan zaman); oysa sekans, tek olmasına karşın birçok mekanı kapsayabilen ve önemsiz anları atlayan daha karmaşık bir olay birimidir.

4) Bölümler: Birçok yazar antik örneği izleyerek, bir senaryonun üç bölümden oluşmasını, Giriş-Beklenmedik Olay-Felaket ya da Giriş-Çatışma-Çözüm biçimine göre yazılmasını öğütüyorlar.

5)Giriş: Giriş bölümü bir senaryoda öykünün temelini oluşturan türlü öğrelerle çıkış noktalarının seyirciye sunulduğu bölümdür.

a) Giriş bölümü bir giriş gibi olmalıdır.
b) Giriş bölümü dramatik olmalıdır.
c) Giriş bölümünün süresi sınırlıdır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

WESTERN TÜRÜ

ZAMAN VE MEKAN