Kayıtlar

Kasım, 2010 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

SİNEMA TARİHİNİN BİÇİMLENİŞİ

"Sinema" (Cinema): Estetik:

Bir Sanatı Yaratmak: Lumiére Karşı Méliés: Sinema estetiğinin ilk ikiye bölünüşü Lumiére Kardeşler ile George Méliés'nin yapıtları arasında olmuştur. Lumiére Kardeşler sinemaya fotoğraftan gelmişlerdir. Sinemayı gerçekliği yeniden üretmenin büyülü bir fırsatı olarak gördüler ve en etkili filmleri, yalnızca olayları saptadı. Méliés, filmin gerçekliği değiştirme - çarpıcı fanteziler üretme - yeteneğini hemen fark etmiştir. Aya seyahat (La Voyage Dans La Lune, 1902) Méliés'nin sinemasal yanılsama biçiminin en iyi bilinen örneği ve ilk dönemin en özenli filmlerinden biriydi. Méliés'nin filmlerinin adlarında "kabus" ya da "düş" sözcüklerinin olması anlamlıdır.

Sessiz Sinema: Gerçekliğe Karşı Dışavurumculuk: Birleşik Amerika'da sessiz sinema, aslında komediydi. Sessiz komedinin stilleri ve kaygılarının belki de en başarılı örneği, bugün de geçerli olan makinalarla insanlar hakkındaki bir film, Modern Zamanlar'dır (M…

SİNEMA TARİHİNİN BİÇİMLENİŞİ

"Sinema" (Film): Politika

Sinemanın ekonomisi, onun temel yapılarını - temellerini ve potansiyelini belirler. Sinemanın politikası, onun yapısını, yani onun dünya ile ilişki kurma tarzını belirler. Sinemanın "sosyo-politik"i filmin genelde insan deneyimiyle nasıl bütünleştiği ve onu nasıl yansıttığını tanımlar. Sinemanın "psikopolitik"i bizlerin film ile kişisel özgül (specific) olarak nasıl ilişki kurduğumuzu açıklamaya çalışır. Sinema açıkça politik bir fenomendir.

İki paradoks, sinema politikasını kontrol eder: Bir yandan filmin biçimi devrimcidir, diğer yandan içerik, çok sık olarak geleneksel değerlerin tutuculuğuna sahiptir. İkincisi, sinemanın politikası ile gerçek hayatın politikası öylesine birbirlerine geçmiştir ki genel olarak neyin sebep, neyin sonuç olduğuna karar vermek olanaksızdır. Her film ne kadar önemsiz görünürse görünsün, üç düzeyden birinde ya da daha fazlasında kendi politik doğasını sergiler:
Ontolojik olarak, film aygıtı kültürün g…

SİNEMA TARİHİNİN BİÇİMLENİŞİ

"Sinema" (Movies): Ekonomi

Sinema endüstrisi, Hollywood'da kuruldu. Ham maddeler ve iş gücü bir oradaydı. Hollywood'un uzun tarihinde, yaşlı ya da genç olsun büyük patronların gösterişli ve gözalıcı yaşamlarına rağmen hiçbir zaman "Doğulu Bankacılar"ın denetiminden kaçamamış olmaları çok sık anlatılan temalardan biridir.

20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçerken bile yedi büyükten dördü (Columbia/Tristar/Warner/Fox/PAramount) Sony, Time Warner, News Crop. ve Viacom'un merkezlerinin olduğu NEw York'a; Universal (Seagram'ın merkezinin olduğu) Montreal'e; New Line, New York'a ve bir zamanların ünlü MGM'i Las VEgas'a ve Avusturalya'ya rapor vermek zorundalar. Yalnızca Disney bölge olarak yerinde yönetiliyor ve işletiliyor. Columbia'nın sahibi bir Japon şirketi olan Sony'dir. Bir diğer Japon şirketi Toshiba, Warner'a önemli bir yatırım yapmıştı, MGM ve UA ettikleri değere göre, kısmen Avusturalyalılar'ındır; Fox'un sa…

SİNEMA TARİHİNİN BİÇİMLENİŞİ

Movies/Film/Cinema

Sinema tarih öncesi dönemi, filme uygulandığında önemli bir etkisi olan diğer sanatların belirli yönlerinin evrimi kadar sinematographe'ın bütün habercilerinin de gelişimini içerir. 1896 ile 1912 yılları arasında sinema tam anlamıyla ekonomik değere sahip bir sanat olma yönünde evrim geçirdi. Bu dönemin sonu, uzun metrajlı filmin ortaya çıkışıdır. 1913'den 1927'ye kadar olan dönem sessiz sinema dönemini içerir.
1928 - 1932 arasında dünya sineması geçiş dönemindeydi. Bu dönemde sinema ekonomik ve teknolojik açıdan önemli bir aşama olarak ortaya çıkar. 1932'den 1946'ya kadar ki dönem Hollywood'un "Altın Çağ"ıydı; bu süre zarfında filmler çok büyük ekonomik başarılar elde etti. 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında sinem, televizyonun meydan okumasıyla karşı karşıya gelmeye başladı. 1947 - 1959 arasındaki yıllar, artan bir enternasyonlizme tekabül eden bu yanıtta karakterize olur. Ekonomik açıdan değilse de, estetik açıdan Hollywood …