SİNEMA TARİHİNİN BİÇİMLENİŞİ

Movies/Film/Cinema

Sinema tarih öncesi dönemi, filme uygulandığında önemli bir etkisi olan diğer sanatların belirli yönlerinin evrimi kadar sinematographe'ın bütün habercilerinin de gelişimini içerir. 1896 ile 1912 yılları arasında sinema tam anlamıyla ekonomik değere sahip bir sanat olma yönünde evrim geçirdi. Bu dönemin sonu, uzun metrajlı filmin ortaya çıkışıdır. 1913'den 1927'ye kadar olan dönem sessiz sinema dönemini içerir.

1928 - 1932 arasında dünya sineması geçiş dönemindeydi. Bu dönemde sinema ekonomik ve teknolojik açıdan önemli bir aşama olarak ortaya çıkar. 1932'den 1946'ya kadar ki dönem Hollywood'un "Altın Çağ"ıydı; bu süre zarfında filmler çok büyük ekonomik başarılar elde etti. 2. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında sinem, televizyonun meydan okumasıyla karşı karşıya gelmeye başladı. 1947 - 1959 arasındaki yıllar, artan bir enternasyonlizme tekabül eden bu yanıtta karakterize olur. Ekonomik açıdan değilse de, estetik açıdan Hollywood artık hakim güç değildi.

1960'lı yılların hemen başında Fransa'da Yeni Dalga'nın ortaya çıkışı, sinema tarihinin yedinci döneminin (1960 - 1980) başlangıcına işaret eder. Teknolojik yenilikler, filmin ekonomisine yeni yaklaşım ve sinemanın politik ve toplumsal değerinin yeni anlamı Doğu Avrupa, Latin Amerika, Afrika, Asya ve hatta Birleşik Amerika ve Batı Avrupa'da birçok "Yeni Dalgacılık" ın ortaya çıkmasına yol açtı. 1980, dünya sinema tarihinde "Yeni Dalga" döneminin sonunu ve postmodern sinema diyebileceğimiz bir diğerinin başlangıcını belirtmek için yerinde bir tarihtir. şimdi içinde yaşadığımız dönemde filmler, televizyonun bütün biçimlerine egemen olduğu farklı eğlence ve iletişim araçlarının parçası olarak görülür. Radyo, uydu ve kablolu televizyon kadar farklı baskı tiplerini, diskleri, vieo bantları ve işitsel kayıtları içeren grubun üyesi olarak sinema, artık ekonomik piston görevini eskiden olduğu gibi günümüzde de yapamaz. Filmler hala diğer iletişim biçimleri için Prestijli modeller olarak iş görüyorlar ama sinema bu genel bağlam içinde anlaşılmalıdır. Sinema salonlarına yönelik uzun metraj film yapımı, bu iletişim sisteminin birçok yönünden sadece biridir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Senaryonun Önemli Bölümleri

WESTERN TÜRÜ

ZAMAN VE MEKAN