GÖRÜNTÜ YÖNETMENİNİN FİLM EKİBİNDEKİ İŞLEVİ

1) Çerçeveleme: Çerçeveleme, filmin biçemi (ecriture)dir. Çerçeveleme, sınırları saptanmayıp deklanşöre basmaktan ibaret basit bir teknik kayıt işlemi olmayı, bir seçimin, düşüncenin ve bakış açısının ürünüdür. Almendros, sadece gösterilenin değil, görülmesi engellenen, kesilen şeylerin de anlatımında önemli bir rol oynadığını belirtir ve "benim çerçeveye ve onun sınırlarına ihtiyacım var" der.

2) Işık: Görüntü yönetmeninin asli görevini, başından beri hep görüntünün en önemli öğesi sayıla gelen ışık çalışması oluşturur. Işık çalışması sinema görüntüsünü kökten değiştiren ya da sinemadaki değişmelerin kendisine yansıdığı, sinemanın en temel unsurlarından birirdir. O, filme sadece görünürlüğü sağlamakla değil, estetik bir boyut katmak ve anlamlandırmak görevlerini de yüklenir. Işık sadece uzamı değil, zamanı da devindirir.

3)Görüntünde Standartlaşma ve Stil: Renato Berta gibi bazı görüntü yönetmenlerine göre çağımızda, sinema görüntülerinde bir standartlaşma sorunu yaşanmaktadır. Filmler benzeşmektedir, çünkü yapım koşulları ve işlevler aynıdır. Son yıllarda gittikçe daha az yeni şeylerin denendiği film çekildiğini düşünen Berta'ya göre yapıtlardaki bu orta kararlılığın bir başka nedeni de, gelişmiş ülkelerde sinema yapımlarını destekleyen güvenli rahat alt yapılardan kaynaklanmaktadır. Çünkü sanatçılar yardım alabilmek için, sunacakları senaryoyu komisyon üyelerinin beğenilerini düşünerek tasarlamakta ve sınırlandırmaktadır. Diğer taraftan "sus ve işin yap" diyen özellikle büyük prodüksiyonlara karşı verebilecek tek cevap olan siema teknisyenlerinin sendikalaşmasıda, sinema eserlerinde görülen standartlaşma tehlikesini birlikte getirmektedir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Senaryonun Önemli Bölümleri

WESTERN TÜRÜ

ZAMAN VE MEKAN