KONUŞMA ÖRGÜSÜ (DİYALOG), MÜZİK VE DİĞER SESLER

Konuşma Örgüsü

Konuşma örgüsü, yalın olarak, kağıt üzerinde - perdede görürüz ya da görmeyiz - kişi/kişilerin söyledikleri, film olarak gerçekleştirildiğinde izleyicinin duyacağı her sözcük, her tümcedir.

Konuşma Örgüsü Ayrımları

1. Tiyatro - Sinema Konuşma Örgüsü Ayrımı: Tiyatro oyununun konuşma örgüsü, yoğun olarak oyunun gelişime yöne verici bir yapıdadır. Sinemada, konuşma örgüsü, diğer öğelerle birlikte öykünün ana iletisini vermek için kullanılan yollardan biridir.

2. Yazı Dili - Sinema Konuşma Örgüsü Ayrımı: Romanda / öyküde rahatlıkla yazılan her bilgi, düşünce senaryodad - romandaki ya da öyküdeki gibi - verilemez. Öte yandan senaryoda iyi bir konuşma örgüsü "yazılı dil" ya da "yazın biçemlerine" göre yazılmaz. Senaryoda her şey öncelikle görsel anlatım içinde düşünülür.

3. Günlük Konuşma - Sinema Konuşma Örgüsü Ayrımı: Konuşma örgüsü, gerçek yaşama uygun, doğal olarak yazılmalı ama gerçek yaşamdaki konuşmaların senaryoya aynen yazılması demek değildir.

Konuşma Örgüsünün İşlevi

Dikkat ve estetik ilgi sağlayan konuşma örgüsünün filmdeki temel işlevi iki biçimde ortaya çıkar.
  1. Konuşma örgüsü temel alınır, sözel anlatım yoluna gidilir.
  2. Konuşma örgüsü ya da ses görüntüyü destekler, görsel anlatımın tepkisini güçlendirir.
Konuşma örgüsünün öyküde üç işlevi vardır:
  1. Yazarın sözü (mot d'auteur)
  2. Durumun sözü (mot d'e situation)
  3. Kişinin sözü (mot d'e caractére)
Senaryo konuşma örgüsünün işlevi üç ana başlık altında açıklanabilir:
  1. Bilgi verir,
  2. Duygusal bir anlam taşır,
  3. Öykünün gelişimine katkıda bulunur.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Senaryonun Önemli Bölümleri

WESTERN TÜRÜ

ZAMAN VE MEKAN