KURGUSAL GEREKSİNİMLER

Bir film kurgucusuna teslim edilen her türden filmin üç gereksinimi karşılaması gerekir.

1) Teknik Gereksinimler: Bir filmin teknik öğeleri, örneğin fotografik uygulama, ışıklandırma, renk, ışık ölçme değeri, ses vs. yapım niteliği açısından tek tip olmalıdır.

2) Estetik Unsurlar: Sahne komposizyonu, oyuncu ve kamera hareketleri, ışık etkileri, renklerin seçimi, kamera uygulaması ve ortamın diğer görüntüsel yönleri, kostümler, arka planlar ve eşyalar, sahneler bir bütün halinde kurgulandıklarındaki bütünsel etki temel alınarak bir araya getirilmelidir.

3) Anlatımsal Öğeler: Anlatımsal açıdan ilginç film çekiminde başarılı olmak için, kameranın kabul edilebilir ölçüde gerçekçi bir tarzda bir görüntü dünyası yaratması gerekir. Bu da film kamerasını yalnızca bir kayıt aleti olarak değil, bir öykü anlatım gereci olarak kullanmakla olur.

Sonuç

Görüntüyü optik açıdan atlamaki sahnenin parçalarını tüm görüntüyü kaplayacak biçimde büyütmek, çerçeveleri atlamak ya da yinelemek ya da kesme olması durumunda ani görünümü verecek sahneleri birleştirmek için zincirleme yapmak dışında film kurgucusu şunları yapamaz,
 • Perde yönünü ya da oyuncuların bakışlarını değiştiremez;
 • Kostümlerin ya da dekorun ton değerlerini ya da renklerini değiştiremez;
 • Işıklandırmayı değiştiremez;
 • Kamera açılarını deiştiremez;
 • Oyuncuların ve/veya kameranın harekeini hızlandıramaz ya da yavaşlatamaz;
 • Var olmayan yakın çekimler ekleyemez;
 • Sabit sahnelerde devini sağlayamaz;
 • Tepki çekimleri ya da ara çekimler olmadan atlamaları kapatamaz;
 • İç ara ya da dış ara yakın çekimler olmadığı sürece çekimin ortasından bir bölümü başarıyla çıkaramaz;
 • Oyuncular konum dışı olduğunda, yanlış yöne bakıyorlarsa ya da başka türden bir değişiklik olmuşsa birbirini izleyen çekimleri uyuşumlu hale getiremez;
 • Film banyolama ya da dublaj ötesinde, işitsel ya da görsel teknik bozuklukları düzeltemez;
 • Rastgele tarzda filme alınmış çekimlerden oluşan sahneleri bir araya getiremez.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Senaryonun Önemli Bölümleri

WESTERN TÜRÜ

ZAMAN VE MEKAN