ZAMAN VE MEKAN

Sinema, filmsel zaman ve mekan sağlama sanatıdır. Filmsel zamanı mekan içinde - her iki öğreyi daraltarak, genişleterek, yakınlaştırarak ya da uzaklaştırarak - geleceğe ya da geçmişe geçilebilir, her yere gidilebilir.

Derişik Zaman: Filmsel zaman evrenidir. Derişik zaman, herhangi bir olgunun doğadaki gerçek süresinin az ya da çok kısaltılması/uzatılması/durdurulması/hızlandırılması ile ortaya çıkar. Her olayın ya da devinimin başlangıç, gelişme, sona erme evrelerini gösteren süreye öyküde zaman denilir.

Zaman öğesi, filmde iki özellik gösterir:
  1. Olayın içinde geçtiği sürenin, gerçek zaman süresiyle aynen tümü ya da olayın yalnızca belirli bir parçasının verilmesi,
  2. Tarihsel bir boyut taşıması...
Zaman Kullanımı

Şimdiki Zaman Sürekliliği: Olayın / öykünün filmde - sanki - şimdi oluyorcasına gerçek zamana benzer süreklilikle sergilenmesi şimdiki zaman sürekliliğini gösterir.

Geçmiş Zaman Sürekliliği: Filmlerde geçmiş zaman sürekliliği iki biçimde ele alınır.
  1. Öykünün tümü geçmiş zaman içinde geçer.
  2. Öykü şimdiki zamandan geçmiş zamana uzun ya da kısa geriye dönüşlerle anlatılır.
Gelecek Zaman Sürekliliği: Gelecek zaman sürekliliği de, iki kesimde ele alınır:
  1. Gelecek zaman içinde olayların anlatımı,
  2. Şimdiki zamandan başlayıp gelecek zamana yapılan atlayışlarla olayların anlatımı,
İleriye doğru atlama, geriye dönüşün tersidir. İleriye atlama ile olayın tümünün gelecek zaman içinde sunulması arasında bir ayrım var.
  1. Zaman içinde, gelecek zaman geçici olarak yer alır. Olay sunulduktan sonra şimdiki zamana dönülür.
  2. Tümüyle gelecek zaman içinde geçen öyküyü anlatır.
Durumsal (Düşsel) Zaman: Durumsal zaman, bir olayı gözleyen bir kişinin anlaksal davranışlarını, anımsamalarını, düşüncelerini ya da gözlediği olayın çarpıtılan biçimde algılamasını kapsar. Durumsal zaman Sürekliliği bir karabasanı, sayıklamayı, sarhoşluğu ya da diğer çarpıtılan düşünceleri anlatmakta kullanılır. Durumsal zaman kullanımında, birbirleriyle ilişkisi olmayan gerçek ya da düşsel olaylar, açık ya da çarpık düşünceler ya da şimdki zamandan / geçmiş zaman / gelecek zaman birbirleriyle karıştırılır. Durumsal zaman geçiş, uygun ses efektleri ve görsel geçişlerle doğru biçimde ele alınmalı ve açıklanmalıdır.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Senaryonun Önemli Bölümleri

WESTERN TÜRÜ