Kayıtlar

2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

"BİZ DE VARIZ"

Resim
Yazıma başlarken bu projenin nasıl ortaya çıktığından ve neden motosikletleri ele aldığımdan kısaca bahsetmek isterim. Yeniden işsizler kervanına katıldığım dönemde bir karar almıştım: "Aldığım tazminatımla kendime kamera alıp fakültesini bitirdiğim, branşım olan "SİNEMA" alanında esas mesleğimi yapacağımdı"... Uzun araştırmalar sonucunda üzerinde çok düşünerek şu an kullandığım kameramı satın aldım. Ardından kurgu setimi ve masamı tamamladım ve konu bulup üretime geçme zamanım gelmişti. İkinci belgesel filmim "Biz de Varız" isimli projede bunu tamamlayan unsur oldu. "Biz de Varız" nasıl ortaya çıktı? Neydi? Ne anlatmak istiyordu? Ne amaçla yapılmıştı? Şimdi kısaca bu soruların cevaplarına değinerek yazıma devam edeceğim.

"Biz de Varız" projesi nasıl ortaya çıktı... 25 Mart 2010'da İstanbul'da düzenlenen "Twestival" isimli etkinliğe değerli büyüğüm ve fotoğraf sanatçısı Yeşim Mutlu tarafından bu güzel geceyi görüntülem…

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

İlk çağdan beri gelişen tarih süreçler içerisinde bir sürü dönem ve bu dönemlerde yeni icatlar, yeni kara parçaları keşfedilmiştir. Örneğin Amerika Kıtasının keşfi gibi, Rönesans Döneminde sanat ile birlikte insan beyni üretici konumda çalışırken Sanayi devriminin zemini hazırlayan icatların bulunması gibi. Sanayi Devrimi ile icat edilen televizyon ve diğer iletişim teknolojileri egemen bir gücün ideolojik aygıtları olmaya başlamıştır. televizyon da yayınlanan programlar ve reklam kuşakları insanları tüketici konuma itmektedir. Sanayi devrimi ile birlikte gelişen teknolojinin, özellikle iletişim teknolojilerinin getirdiği olumsuz koşulları inceliyeceğim.
1) SANAYİ DEVRİMİ VE TEKNOLOJİ: İnsanın üreticilikten tüketiciliğe yerleşik düzene geçiş, kalıcı eserlerin oluşmasını sağlamış ve sosyal, kültürel ve dil alanlarında değişiklikler meydena gelmiştir ve bu süreç Sanayi devrimi ile birlikte daha da hılanmıştır. Bütün bunlar da batı kültüründen etkilenen teknolojinin gelişmesi ile başlamı…

Motorbike Dergisinde "Biz de Varız" İsimli Filmimin yayınlanan haberi

Resim

"Biz de Varız" İsimli Filmimle İlgili yapılan bir başka haber

"Biz de Varız"ın Haberi

Habertürk gazetesinin cumartesi ekinde filmim ile ilgili çıkan haber....
http://ekonomi.haberturk.com/otomotiv/haber/658620-erkekleri-aglattilar

"Biz de Varız"ın Haberi

Beşinci filmim olan "Biz de Varız"ın haberi bir motosiklet sitesinde yayınlanmıştır.

http://attapirati.com/blog/?p=7421

HAYATTAN KESİTLER BELGELEMEK

Okurken, seyahat ederken, gezerken ve araştırırken bu soruyu kendime hep sormuşumdur; “Belge ve belgelemek niçin önemli?” Yaşanan günü, her anı ya da her olayı, her nesneyi, canlıyı kaydederek, daha ileriki kuşaklara aktararak onların bugünlerden haberdar olmasını sağlamak. İşte bu nokta da kamera ve fotoğraf makinesi devreye girer. Her iki makinenin belgelediği objelerle, çekimlerle gözümüzden kaçan detayları, olayları, kıyıda, köşede kalmış hayatları, nesneleri gözlemlememizi sağlayan belgesel sinema için şunu diyebiliriz:

“Her zaman göz önünde olup fark edilmeyen güzellikleri anlatan bir sinemadır.”

Bu sözden yola çıkarak gerçekliği kendi dramatikliğiyle seyirciye aktararak, insanların etrafına yeni bir gözle bakmasına yardımcı oluruz. Gerçeklik kapsamında hayattan kesitleri belgeleyebilmek için etrafımıza yabancı bir göz yerine, olayların, kişilerin içinden biri olarak gözlemlememiz gerekir. Gözlemler tamamlandığında ele alınmak istenen konunun şekli ortaya çıktı…

KONUŞMA ÖRGÜSÜ (DİYALOG), MÜZİK VE DİĞER SESLER

Senaryoda Diğer Sesler

Anlatımsal ya da tanımsal durumlarda, filmdeki kişilerden birinin işittiği sese nesnel ses denilir. Tanımlanan, anlatılan gerçeğe ilişkin olmayan öğeler tarafından ortaya konulan tüm sözler, müzik ve tüm gürültüler anlatımsal ses olarak adlandırılır. Nesnel ses, filmdeki bir kişinin yalnızca imgeleminle ya da anısında var olan müzik, gürültü ya da bir sözdür.

Senaryoda Şarkı Ve Müzik Kullanımı

Sinemada müziğin iki kullanım yolu var:

1) Film İçin Müzik: Sinemada müziğin destekleyici katkısı, asal kullanış biçimi film müziğidir. Filmde müziğin kullanım amaçları:
Tinsel ve duygusal atmosfer yaratımında,Kişilerin psikolojik durumlarını belirtmek için,Kişi düşündüğü ya da anımsadığı bir ses yerine kullanılır.Aynı kişi görüldükçe, psikolojik gelişme oldukça, öyküde bir ilerleme sağlandıkça aynı müzik teması yinelenir.Karşıtlıklar vurgulanır.Güçsüz bir sahneyi renklendirir.Destekleyici olarak merak, süpriz ve şok duygularını yaratır.Herhangi gerçek bir ses yerine kullanıl…