KONUŞMA ÖRGÜSÜ (DİYALOG), MÜZİK VE DİĞER SESLER

Senaryoda Diğer Sesler

Anlatımsal ya da tanımsal durumlarda, filmdeki kişilerden birinin işittiği sese nesnel ses denilir. Tanımlanan, anlatılan gerçeğe ilişkin olmayan öğeler tarafından ortaya konulan tüm sözler, müzik ve tüm gürültüler anlatımsal ses olarak adlandırılır. Nesnel ses, filmdeki bir kişinin yalnızca imgeleminle ya da anısında var olan müzik, gürültü ya da bir sözdür.

Senaryoda Şarkı Ve Müzik Kullanımı

Sinemada müziğin iki kullanım yolu var:

1) Film İçin Müzik: Sinemada müziğin destekleyici katkısı, asal kullanış biçimi film müziğidir. Filmde müziğin kullanım amaçları:
  • Tinsel ve duygusal atmosfer yaratımında,
  • Kişilerin psikolojik durumlarını belirtmek için,
  • Kişi düşündüğü ya da anımsadığı bir ses yerine kullanılır.
  • Aynı kişi görüldükçe, psikolojik gelişme oldukça, öyküde bir ilerleme sağlandıkça aynı müzik teması yinelenir.
  • Karşıtlıklar vurgulanır.
  • Güçsüz bir sahneyi renklendirir.
  • Destekleyici olarak merak, süpriz ve şok duygularını yaratır.
  • Herhangi gerçek bir ses yerine kullanılır.
2) Müzik İçin Film: Müzik sanatı ile bağdaşık olarak, ünlü bestecilerin, şarkıcıların yaşamlarını anlatan filmler bu kapsam içinde yer alır.

Çevre Sesleri Ve Gürültüler: Filmlerde gürültüler çevre oluşturur ve usçu bir kullanımla filme gerçeklik sağlar.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Senaryonun Önemli Bölümleri

WESTERN TÜRÜ

ZAMAN VE MEKAN