Kayıtlar

Kasım, 2011 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

İlk çağdan beri gelişen tarih süreçler içerisinde bir sürü dönem ve bu dönemlerde yeni icatlar, yeni kara parçaları keşfedilmiştir. Örneğin Amerika Kıtasının keşfi gibi, Rönesans Döneminde sanat ile birlikte insan beyni üretici konumda çalışırken Sanayi devriminin zemini hazırlayan icatların bulunması gibi. Sanayi Devrimi ile icat edilen televizyon ve diğer iletişim teknolojileri egemen bir gücün ideolojik aygıtları olmaya başlamıştır. televizyon da yayınlanan programlar ve reklam kuşakları insanları tüketici konuma itmektedir. Sanayi devrimi ile birlikte gelişen teknolojinin, özellikle iletişim teknolojilerinin getirdiği olumsuz koşulları inceliyeceğim.
1) SANAYİ DEVRİMİ VE TEKNOLOJİ: İnsanın üreticilikten tüketiciliğe yerleşik düzene geçiş, kalıcı eserlerin oluşmasını sağlamış ve sosyal, kültürel ve dil alanlarında değişiklikler meydena gelmiştir ve bu süreç Sanayi devrimi ile birlikte daha da hılanmıştır. Bütün bunlar da batı kültüründen etkilenen teknolojinin gelişmesi ile başlamı…