Kayıtlar

Mayıs, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

SİNEMA

Sinema nedir? Sinema neye deniyordu? Nasıl bir büyülü dünyası vardı sinemanın? Çocukluğumdan beri bu soruların cevabını arayıp durdum.
"Sinematografi, düşünce, hareket, duygusal ifade, ton ve iletişimin söze gelmeyen tüm diğer biçimlerini alıp onları görsel terimler haline getirme sürecidir. (Sinematografi, Kuram ve Uygulama, Blain Brown s.s.8)"
Sinema, 15 Nisan 1894 yılında Thomas Alva Edison'un kinetoskopuyla Amerika'da, 1 Kasım 1895 yılında Max ve Emil Skladanowsky kardeşlerin Berlin'in Wintergarten'inde ve 22 Aralık 1895 yılında Louis ve Auguste Lumiére kardeşlerin Paris'teki Grand Cafe'de yapılan ilk gösterimleriyle insanlık tarihindeki yerini almaya başlamıştır.
"Sinema, sanatlar içinde en zor üretilenidir. Bu zorluk iki nedenden kaynaklanır. Birinci neden, sinema sanatının, teknolojiye çok bağımlı oluşudur. İkinci neden, sinema olayının tümüyle "ortak" bir çabaya, yani birey olarak sanatçının dışındaki kişilere ya da birden çok sana…